Psychologické poradenství a terapie

Psychologická podpora pro dospělé a pro adolescenty

Nabízím prostor pro zastavení se ve svém životě a hledání nových možností. Dále podporu a provázení při náročné životní situaci. Vnímání toho, co aktuálně v životě potřebujete a co je pro Vás důležité. Také nabízím příležitost zaměřit se na Váš osobní růst a práci na sobě.

Konzultace mohou být i online.

I offer psychological counselling in English.

Poradenství

Nabízím individuální psychologické poradenství pro dospělé a dospívající.

Moje práce je založena na empatii, naslouchání a vnímání individuálních potřeb každého klienta. Zaměřuji se na vytvoření prostředí, kde klient může věnovat svému rozvoji či zvládání životních zkoušek. Můžeme společně hledat podporu pro zvládání osobní krize či náročných životních situací. Zaručený návod na štěstí nabídnout nemůžu. Nabízím Vám prostor ke společnému zkoumání toho, co potřebujete a co je pro Vás aktuálně podstatné. Je možné věnovat se jak zkoumání hlubších souvislostí Vaší situace, tak se učit nové způsoby fungování v životě a zkoušet je mimo sezení.

Jako obecný záměr své práce vnímám podporu klientů v jejich sebepoznání, porozumnění si, dále podporu v přijetí své situace a v neposlední řadě práci na rozvoji svého potenciálu.

Při práci s dospívajícími beru vždy v potaz i rodinný kontext a někdy je přínosné, když se do spolupráce zapojí celá rodina.

Některé oblasti, na kterých můžeme pracovat:

Obtížné životní situace

Mezilidské vztahy a komunikace

Vztah k sobě a ke svému tělu

Zacházení se stresem a psychohygiena

Potýkání se s nepříjemnými psychickými stavy

Psychospirituální rozvoj

Osobní rozvoj a sebepoznání

O mně

Narodila jsem se v Brně v roce 1990. Vyzkoušela jsem si žít v jiných městech i v zahraničí. Brno mě nakonec upoutalo natolik, že jsem se rozhodla zde zůstat. Žiji s manželem na okraji města. Oblast psychologie a psychoterapie mě naplňuje a líbí se mi, že v těchto oborech neustále dostávám nové podněty pro práci s klienty i pro osobní rozvoj. Fascinují mě možnosti lidského růstu a ráda zkoumám různé metody práce na sobě. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku ve Skupinové integrativní psychoterapii ve Skálově institutu v Praze. Ve své práci se tudíž zaměřuji na integraci - propojení - jednotlivých psychoterapeutických přístupů, což umožňuje zvolení vhodného přístupu ke klientovi vzhledem k jeho individuálním potřebám.

Vystudovala jsem magisterský stupeň psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university, studium jsem dokončila v roce 2016. Soukromou praxi provozuji od roku 2019. Mimo soukromou praxi pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v Masarykově onkologickém ústavu a v ambulanci klinické psychologie v Bílém domě. Menší úvazek mám i v Poradenském centru Masarykovy university. Nejvíce se věnuji psychoterapii a poradenství, krizové intervenci a psychodiagnostice. Pracovní zkušenosti mám také z Krizového centra pro děti a dospívající, ze školství a z věznice s ostrahou.

Anna Putnová

Jak to funguje

Je možné se domluvit na spolupráci v podobě psychologického poradentsví či v podobě psychoterapie. V rámci psychologického poradenství se zaměřujeme na řešení v konkrétní oblasti, hledání Vašich zdrojů a možností se s aktuální životní výzvou zdárně vypořádat. Oproti tomu terapie se zaměřuje na hlubší změnu Vašeho osobního nastavení. Zabýváme se v ní více i Vašim zkušenostem z minulostem, máte možnost se poznávat více do hloubky a porozemět širším souvislostem Vašeho života. Terapie zpravidla vyžaduje delší spolupráci než psychologické poradenství.

Sejdeme se v předem dohodnutém čase. Konzultace trvá zpravidla 50 minut. Je na Vás, zda přijdete jednou či zda se domluvíme na delší spolupráci.

Informace, které během sezení sdělíte jsou důvěrné, jsem vázána mlčenlivostí. Pro práci s nezletilými je vždy nezbytný souhlas zákonných zástupců.

Ceník

Cena jedné konzultace je 800 Kč / 50 minut. Indiviuálně je možné se domluvit na snížené ceně.

Pokud se na dohodnutý termín konzultace nemůžete dostavit, je nutné se omluvit alespoň 24 hodin předem. V opačném případě Vám bude účtována polovina ceny konzultace.

Konzultace není možné proplácet zdravotní pojišťovnou.

Kontakt

Konzultace probíhají v terapeutickém centru Zázemí. Toto centrum je tvůrčím a otevřeným prostorem pro osobnostní rozvoj a psychoterapii. Konají se zde také různé odborné semináře a workshopy.